Υπηρεσίες

Ήχος & Εικόνα
  • Συστήματα Ήχου
  • Συστήματα Εικόνας
  • Αρχιτεκτονικός και Θεατρικός Φωτισμός
  • Εγκαταστάσεις επίγειας και δορυφορικής τηλεόρασης
Ηλεκτρολογική Μηχανική
  • Μελέτες CAD
  • Μελέτες Φωτισμού
  • Πιστοποιητικά Ενέργειας
  • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
Σχεδίαση/Εγκατάσταση
  • Φωτισμός σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους
  • Διανομή Ενέργειας
  • Εναλλακτική Ενέργεια
  • Θεμελιακή Γείωση και Αντικεραυνική Προστασία
  • Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) και UPS
  • Σταθεροποιητές Τάσεως
Αυτοματισμός
  • Συστήματα Ελέγχου
  • Ενοποιημένα Συστήματα
  • Συστήματα Ασφαλείας
  • «Έξυπνο Σπίτι» (ΚΝΧ/Dynalite)
Τηλεπικοινωνίες & Συστήματα
  • Δίκτυα H/Y 
  • Aσύρματα Δίκτυα
  • Ασύρματες Ζεύξεις 
  • Τηλεφωνικά Κέντρα
  • Συστήματα Μηχανογράφησης
  • Συστήματα Παραγγελιοληψίας
Ασφάλεια
  • Συστήματα Συναγερμού (Caddx/Risco/Paradox)
  • Συστήματα Πυρανίχνευσης
  • Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης

Πελάτες